Araştırma projeleri

Uzun süreli başarının temeli olarak inovasyonlar

İnovasyonlar firmamızın temelidir ve uzun vadeli başarısının teminatıdır. Bu teknolojik ilke karşısında kendimizi sorumlu görüyoruz. Araştırma ve geliştirme bölümümüz bunun için gerekli katkıyı yapıyor.

Farklı yönelimlerdeki CHIRON uzmanları bugün araştırma enstitüleri, birlikler ve üniversiteler ile işbirliği yaparak yarının teknolojileri için geliştirmeler üzerinde çalışıyor.

Araştırma projeleri veya geliştirme ortaklıklarının özeti