Çevre ve Kalite

CHIRON için bunlar önemli: Kalite, çevre, enerji, iş güvencesi ve işçi sağlığının korunması konusundaki ilkelerimiz.

Kalite, çevre, enerji, iş güvencesi ve işçi sağlığının korunması CHIRON'un faaliyetlerinde şirket ve çalışanları açısından çok büyük bir rol oynar. Bu bağlayıcı kurallar, CHIRON'un kendisi için belirlediği standartları tanımlar.

Kalite standartlarımız – entegre yönetim sistemimizin (IMS) ilkeleri:

  • kalite, çevrenin korunması, iş güvencesi ve işçi sağlığının korunması, her CHIRON çalışanının yükümlülüğüdür
  • Sistematik denetimler ve uygun önlemlerle, ilgili hukuki yükümlülüklere uymayı ve bunların taleplerini garanti etmeyi taahhüt ediyoruz
  • Hedefimiz, şirketimizde kalitenin ve çevre korumasının, iş güvencesinin ve işçi sağlığının korumasının sürekli olarak iyileştirilmesidir
  • Çalışanlarımızın sağlığı bizim için en öncelikli konu olup her çalışanınki değerlidir.
  • Uygun bilgilerle, eğitimlerle ve talimatlarla, çalışanlarımıza kalite bilinciyle, çevre bilinciyle ve güvenlik bilinciyle çalışma ve hareket etme becerisini kazandırıyoruz
  • Hiyerarşik konumumuzdan bağımsız olarak her alanda, hataları önlemek ve belirlenen hataları analiz edip ortadan kaldırmak için birlikte çalışıyoruz
  • Kamuoyuna, müşterilerimize ve tedarikçilerimize işimizdeki uzmanlığı, tecrübeyi ve deneyimi aktararak güven yaratıyoruz
  • Çevreye zarar vermekten kaçınıyoruz ve ekonomik açıdan kabul edilebilir olduğu ölçüde var olan en iyi teknolojiyi kullanıyoruz
  • Olası acil durumları önlemek için gerekli önlemleri alıyoruz ve faaliyetlerimizin sonuçları hakkında açıklayıcı ve net bilgiler vermeyi taahhüt ediyoruz
  • Enerjiyi hedefe yönelik ve tasarruflu kullanıyoruz. Uygun teknik önlemler ve uygulamalarla katı atık, çevreye zararlı emisyon ve atık su oluşumunu en aza indiriyoruz

CHIRON'da kullanılan standartlar:

CHIRON CNC takım tezgahlarında örnek çevre hassasiyeti

CHIRON çevre ve kalite yönetimi konusunda hep bir adım önde olmayı hedefliyor. Çünkü CHIRON CNC takım tezgahları ve prosesleri yüksek verimli ve son derece çevre dostu olarak hazırlanır. Dolayısıyla CHIRON CNC takım tezgahlarının çevreye karşı duyarlılığı yalnızca enerji ihtiyacı açısından değil, üretim süresi, alan ihtiyacı, yatırım ve personel gibi kaynak kullanımı açısından da örnektir.