Wysoce wydajne kompletne urządzenia

do automatycznego toczenia i frezowania - wszystko z jednego źródła

Odkąd firma CHIRON WERKE GmbH & Co. KG nabyła w październiku 2012 roku, większość w firmie Scherer Feinbau GmbH, będącej odnoszącym sukcesy producentem tokarek pionowych, cały czas rozwijana jest współpraca w ramach wspólnych projektów.

Ze względu na podobne branże i segmenty przemysłu obecne są synergie w zakresie toczenia i frezowania, dlatego ścisła współpraca jest absolutnie oczywista. Pierwsze wspólne projekty pod patronatem firmy nadrzędnej - CHIRON pokazują, że można zaoferować klientom wielką wartość dodaną.

Widocznych jest tu wiele zalet: mniej punktów przecięcia, wszystko z jednego źródła oraz jeden podmiot do kontaktu - to są interdyscyplinarne zalety. Dalsze synergie tego partnerstwa rysują się dla klienta w następujący sposób:

  • Operacje w trakcie pracy są optymalnie do siebie dopasowane – czas obróbki detalu zoptymalizowany przy maksymalnej wydajności
  • Oszczędności przez wzajemne wykorzystanie agregatów (np. oczyszczanie chłodziwa oraz chłodzenie, odsysanie)
  • Oszczędzanie kolejnych zasobów, jak energia, personel lub powierzchnia

Idealne do powiązanej produkcji są części z elementami toczonymi i frezowanymi. Ponadto często wykonywane są operacje wiercenia lub gwintowania. Jednak również dodatkowe operacje produkcyjne, jak mycie, wyważanie, pomiary lub opisywanie mogą być zintegrowane w urządzeniach CHIRON-SCHERER.

Postęp przez kompetencje systemowe
Projekt: Kompletna obróbka kołnierza adaptera do pomp wtryskowych
Roczne zapotrzebowanie: 250 000 szt.

Część nieobrobiona Część nieobrobiona
OP10 + OP20 OP10 + OP20
OP30 + OP40 OP30 + OP40
Procesy
OP10 + OP20
OP30 + OP40
Toczenie
Frezowanie
Elementy systemu
SCHERER
CHIRON
VDZ100DS
DZ12 W MAGNUM
Czas obróbki [sek.]
80
160
Czas załadunku i rozładunku [sek.]
zaw.
zaw.
Suma czasu cyklu [sek.]
80
160/2=80