Prywatność

1. Ochrona danych
Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobistych lub służbowych (adresy mailowe, nazwiska, adresy), to użytkownik podaje te dane wyłącznie dobrowolnie. Wykorzystanie i opłata za wszelkie oferowane usługi jest - o ile to technicznie możliwe i dostosowane do możliwości - dozwolona również bez podawania takich danych, ew. za podaniem danych utajnionych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach stopki redakcyjnej itp. danych, takich jak adres pocztowy, numery telefonów i faksów oraz adresów mailowych przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zażądane, jest niedozwolone. W przypadkach naruszenia tego zakazu zastrzega się prawo podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. Spamu.

2. Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej sieci Google Inc. („Google“) Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „Cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z internetu. Zwracamy uwagę, że na niniejszej stronie internetowej rozszerzyliśmy Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp()“. Dzięki temu rozszerzeniu zapewnia się anonimowe ujęcie adresów IP. Informacje wytworzone przez Cookie, a dotyczące korzystania z niniejszej strony (włącznie z Państwa adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować korzystanie przez Państwa z tej strony internetowej, w celu przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie dla właściciela strony i świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz internetu. Google będzie przekazywało te informacje również osobom trzecim, o ile będzie to wymagane przepisami prawa lub jeżeli osoby trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi firmy Google. Możecie Państwo uniknąć instalacji Cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu Państwa przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą w pełnym zakresie dostępne. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w powyżej opisany sposób i w powyżej wskazanych celach. W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się ustaleniu i wykorzystaniu Państwa adresu IP przez Google Analytics. Bliższe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de