Efektywna obróbka profili

Ekonomiczna obróbka skrawaniem CNC profili

Wielofunkcyjne obrabiarki CHIRON do obróbki profili łączą w sobie na minimalnej powierzchni cały proces obróbki skrawaniem CNC: frezowanie, wiercenie, toczenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie, piłowanie.

Przy pomocy centrum obróbczego CHIRON można produkować z profili gotowe do montażu detale. Wydajnie i produktywnie w małych partiach, jak i w dużych seriach – wysoka jakość i niższe koszty jednostkowe z podajnikami i odbieraczami dla profili o długości do 11 m.

Obróbka skrawaniem CNC profili przy pomocy obrabiarek CHIRON imponuje bardzo krótkimi czasami cykli i bezkonkurencyjną elastycznością podczas przezbrajania.

Zalety przy obróbce skrawaniem profili przy pomocy urządzeń CHIRON

  • Obniżenie kosztów jednostkowych dzięki wysokiej wydajności procesu
  • Najwyższa jakość produkcji przez obróbkę w jednym zamocowaniu
  • Minimalne koszty uzbrajania przy zmieniających się wielkościach partii i wariantach
  • Automatyka przez różne systemy załadunku i rozładunku
  • Wydajna obróbka skrawaniem
  • Ekonomiczne rozwiązanie mocowania
  • Produkcja wymagająca niewielkich nakładów osobowych