Środowisko i jakość

W CHIRON to jest dla nas ważne: Nasze zasady odnośnie jakości, ochrony środowiska, energia, bezpieczeństwa i higieny pracy

Jakość, ochrona środowiska, energia, bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają w przedsiębiorstwie CHIRON i wśród pracowników szczególną rolę. Wiążące wytyczne definiują dane standardy, które firma CHIRON sobie wyznaczyła.

Nasze standardy jakości - Zasady naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (IMS):

  • Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higieny pracy to obowiązki każdego pracownika CHIRON
  • Zobowiązujemy się poprzez systematyczne kontrole i odpowiednie działania do przestrzegania obowiązujących zobowiązań i wymagań z nich wynikających
  • Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym przedsiębiorstwie
  • Stan zdrowia naszych pracowników jest dla nas cennym dobrem o najwyższym priorytecie
  • Kształcimy naszych pracowników przez odpowiednie informacje, szkolenia i instrukcje odnośnie ukierunkowanych na najwyższą jakość, ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy i działania
  • Niezależnie od naszej pozycji w hierarchii, we wszystkich obszarach pracujemy wspólnie nad zapobieganiem możliwym błędom oraz analizujemy pojawiające się błędy, aby je wyeliminować na przyszłość
  • Budujemy zaufanie przez udzielanie rzeczowych informacji opinii publicznej, naszym klientom oraz dostawcom
  • Unikamy powodowania szkód dla środowiska i jeśli jest to ekonomicznie akceptowalne, stosujemy najlepsze, zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej rozwiązania
  • Podejmujemy niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń i zobowiązujemy się w kompetentny sposób przekazywać informacje na temat naszej działalności
  • Korzystamy z energii w sposób ukierunkowany i oszczędny. Przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne minimalizujemy powstawanie odpadów, szkodliwych dla środowiska emisji i ścieków

Normy, które spełnia CHIRON:

Wyznaczający kierunki bilans środowiskowy obrabiarek CNC CHIRON

CHIRON jest w odniesieniu do zarządzania środowiskowego i jakościowego zawsze o krok dalej. Ponieważ obrabiarki CNC i procesy cechują się szczególnie wysoką wydajnością, są wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Bilans środowiskowy obrabiarek CNC CHIRON wyznacza w ten sposób trendy nie tylko w dziedzinie zużycia energii, lecz również w kwestii wykorzystania zasobów, takich jak czas produkcji, wymagane miejsce, inwestycje i personel.